Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 168-ЕП
София, 15.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на фондация „Младежка толерантност“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-8 от 11.04.2014 г. от фондация „Младежка толерантност", представлявана от Икмал Юсеинова Джомова - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Емине Нежат Салим, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени копие на удостоверение за актуално състояние на фондацията от 7 април 2014 г. по ф.д. № 9370/2002 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощни от Икмал Юсеинова Джомова, представляваща фондацията, в полза на Емине Нежат Салим и на 2 (две) лица - представители на фондация „Младежка толерантност"; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА фондация „Младежка толерантност", за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 2 упълномощени представители на фондация „Младежка толерантност", както следва:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Икмал Юсеинова Джомова
2. Сезгин Юсеин Мехмед

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.04.2014 в 00:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол