Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1688-МИ
София, 01.09.2015

ОТНОСНО: регистрация на партия „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ", подписано от Георги Чавдаров Атанасов в качеството му на  представляващ партията, заведено под № 17 на 29 август 2015 г. в регистъра на партиите в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.08.2015 г. от СГС - ФО, VI-5 състав, по ф.д. № 11104/2002 г.;

2. Образец от подписа на представляващия партията;

3. Образец от печата на партията;

4. Удостоверение № 48-00-427 от 21.08.2015 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2014, 2013 и 2012 г.;

5. Банкова референция с изх. № 116 от 20.08.2015 г. на Банка ДСК ЕАД за актуална банкова сметка, и декларация от Александра Йорданова Христова - първи заместник-председател и упълномощено лице, в уверение на това, че по сметката, посочена в издадената референция от банката, ще се обслужва предизборната кампания на партията;

6. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 6152 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

7. Уведомление за името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г .

8. Пълномощно от Георги Чавдаров Анастасов, в качеството му на представляващ и председател, с което същият упълномощава Александра Йорданова Христова да го  представлява пред ЦИК във връзка с регистрацията  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.;

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ".

От протокол с вх. № МИ-04-03-55 от 1 септември 2015 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ " в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. , се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ".

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на партия „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

Регистрира  партия ,,ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.09.2015 в 23:23 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол