Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1692-ПВР/МИ
София, 08.03.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Горна Оряховица, област Велико Търново, назначена с Решение № 283-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-852 от 07.03.2012 г. от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" за община Горна Оряховица, област Велико Търново, Мирослав Николов Петков, за освобождаване на члена на ОИК - Горна Оряховица, Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева и назначаване за член на ОИК - Горна Оряховица, на Петър Йорданов Петров. Приложена е молба за освобождаване поради преминаване на друга работа от Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева; заверено копие от декларация по чл.16, ал. 2 от ИК; заверено копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Петър Йорданов Петров.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Горна Оряховица, област Велико Търново, Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА като член на ОИК - Горна Оряховица, област Велико Търново, Петър Йорданов Петров, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.03.2012 в 00:03 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол