Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1695-ПВР/МИ
София, 08.03.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Средец, област Бургас, назначена с Решение № 388-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-853/08.03.2012 г. от Надежда Палова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - гр. Средец, за промени в ОИК - Средец, област Бургас. Предлага се на мястото на Бончо Василев Богданов и Росица Христова Костадинова - членове на комисията, да бъдат назначени Росица Миткова Василева и Иван Йорданов Цонев. Към предложението са приложени: заявления от Бончо Василев Богданов и Росица Христова Костадинова за прекратяване на пълномощията им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти и копия от дипломите за завършено висше образование на Росица Миткова Василева и Иван Йорданов Цонев; копия на пълномощни - 2 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Средец, област Бургас, Бончо Василев Богданов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Средец, област Бургас, Росица Христова Костадинова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Средец, област Бургас, Росица Миткова Василева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Средец, област Бургас, Иван Йорданов Цонев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.03.2012 в 00:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол