Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 170-ЕП
София, 15.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на фондация „Институт за модерна политика“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-6 от 11.04.2014 г. от фондация „Институт за модерна политика", представлявано от Борислав Бориславов Цеков - председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално състояние на фондацията от 4 април 2014 г. по ф.д. № 11109/2002 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Борислав Бориславов Цеков, представляващ фондацията, в полза на Андриан Станев Боянов и на 44 (четиридесет и четири) лица - представители на фондация „Институт за модерна политика"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от фондацията лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА фондация „Институт за модерна политика" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 44 упълномощени представители на фондация „Институт за модерна политика", както следва:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Костадин Бориславов Бурнев
2. Диана Стойнова Петкова
3. Вероника Младенова Димитрова
4. Людмил Веселинов Атев
5. Мартин Людмилов Атев
6. Антоанета Ангелова Чолакова
7. Доника Стефанова Игнатова
8. Николай Иванов Колев
9. Жаклина Ганчева Минева
10. Димитър Ганчев Минев
11. Иван Илиев Петров
12. Таня Стоянова Пенчева
13. Милка Славчева Михайлова
14. Иванка Димитрова Горсова`
15. Любка Георгиева Димитрова
16. Пенка Йорданова Петрова
17. Радостина Илиева Губеркова
18. Теодора Юлианова Цанева
19. Цветелина Дончева Върбанова
20. Росица Енчева Пангелова
21. Елена Йорданова Яламова
22. Христина Маринова Минева
23. Поля Иванова Бонева
24. Христо Иванов Кънчев
25. Димитър Иванов Лазаров
26. Елза Маргаритова Ангелова
27. Геновева Петрова Митева
28. Маргарита Георгиева Сандева
29. Светлана Николаева Йорданова
30. Надежда Веселинова Георгиева
31. Флоранс Люсиен Митева
32. Мирослав Иванов Лалов
33. Елана Илиева Ботева
34. Борислав Павлов Борисов
35. Ванюша Боянова Димитрова
36. Гергана Георгиева Петрова
37. Камелия Георгиева Георгиева
38. Евгени Петков Божанов
39. Никола Йорданов Николов
40. Десислава Александрова Пасторка
41. Илка Славова Трифонова
42. Красимир Иванов Глушков
43. Христо Стоянов Мирчев
44. Цветелина Петкова Костадинова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина АлексиевА

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.04.2014 в 00:06 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол