Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 171-ЕП
София, 15.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-4 от 11.04.2014 г. от сдружение „Активно общество", представлявано от Радослав Георгиев Георгиев - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Андриан Станев Боянов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на сдружението към 25.03.2014 г. по ф.д. № 32/2012 г., издадено от Видински окръжен съд; пълномощно от Радослав Георгиев Георгиев, представляващ сдружението, в полза на Андриан Станев Боянов и на 29 (двадесет и девет) лица - представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО"; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 29 упълномощени представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", както следва:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Георги Ангелов Георгиев
2. Любомир Цветанов Василев
3. Красимир Владимиров Костадинов
4. Владислава Емилова Владиславова
5. Емилиян Емилов Григоров
6. Десислава Радославова Николичева
7. Борислав Иванов Милчев
8. Джована Емилова Аспарухова
9. Снежка Димитрова Ангелова
10. Росенка Райчева Младенова
11. Иво Пламенов Петков
12. Даниела Кирилова Илиева
13. Мария Кирилова Пантева
14. Илко Логинов Илиев
15. Веселин Емилов Славчев
16. Валентин Иванов Убин
17. Георги Веселинов Георгиев
18. Симеон Георгиев Георгиев
19. Огнян Василев Гергов
20. Павла Цветанова Цветкова
21. Цветан Каменов Цветков
22. Валя Георгиева Кръстева
23. Емил Петров Петров
24. Димитър Красимиров Асенов
25. Юлия Иванова Иванова
26. Александър Цветков Александров
27. Венелина Янкова Вътова
28. Доли Захариева Филипова
29. Емилия Тодорова Тошева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.04.2014 в 00:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол