Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1716-ПВР/МИ
София, 19.03.2012

ОТНОСНО:  искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо с вх. № 334/18.03.2012 г. на ЦИК от Община Своге, Софийска област, с искане за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с писмо № 936/2012 от 12 март 2012 г. на РУ „Полиция" - Своге, и извършваща се проверка по преписка № 282/12 за предаване на избирателните списъци на секция № 39 от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и други документи, цитирани в писмото.
Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и помещението, в което същите се съхраняват, се извършва по решение на ЦИК в случаите, когато се налага същото да бъде отворено. В тази връзка Централната избирателна комисия намира за необходимо да даде разрешение за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 и 30 окгомври 2011 г., за предаване на исканите документи по извършващата се проверка от РУ „Полиция" - община Своге. Изборните книжа и материали да се съхраняват при стриктно спазване на реда и изискванията в Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. и Изборния кодекс.
Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК - Своге, Софийска област, с оглед искане на РУ „Полиция" - община Своге, Софийска област.
Достъпът да се осъществява в присъствието на поне трима членове на съответната общинска избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинските избирателни комисии, и в присъствието на определено със заповед на кмета на съответната община служебно лице от общинската администрация.
След отваряне на помещението същото задължително да се запечата с хартиена лента и се подпечата с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК от членове на общинската избирателна комисия.
За отварянето на помещението се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 20.03.2012 в 07:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол