Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 172-ЕП
София, 15.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-5 от 11.04.2014 г. от „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ", представлявана от Борислав Бориславов Цеков - председател на УС на асоциацията, чрез пълномощника Андриан Станев Боянов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 4 април 2014 г. по ф.д. № 2436/1997 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Борислав Бориславов Цеков, представляващ асоциацията, в полза на Андриан Станев Боянов и на 20 (двадесет) лица -представители на „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ"; списък, подписан от представляващия асоциацията, с имената и единните граждански номера на упълномощените от асоциацията лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 20 упълномощени представители на „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Кристина Валентинова Стефанова
2. Надя Александрова Александрова
3. Станимир Емилов Стоянов
4. Милена Пламенова Иванова
5. Венцислав Чавдаров Гергов
6. Георги Андреев Димитров
7. Радослав Георгиев Георгиев
8. Людмила Симеонова Георгиева
9. Яна Анелиева Горанова
10. Милена Евгениева Кичашка
11. Петър Илиянов Кичашки
12. Росен Красимиров Георгиев
13. Иво Стефанов Инджов
14. Ивайло Иванов Трепетанов
15. Радослав Руменов Маринов
16. Валери Руменов Георгиев
17. Блажка Кръстева Димитрова
18. Андриан Станев Боянов
19. Вероника Красимирова Янева
20. Ангелина Георгиева Янкова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.04.2014 в 00:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол