Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1744-ПВР/МИ
София, 28.03.2012

ОТНОСНО: изменение на Решение № 316-ПВР/МИ от 15 август 2012 г. на ЦИК

Постъпили са писма с вх. № ОИК-863 от 28.03.2012 г. от Пламен Спасов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - община Родопи, с предложения за промени в ОИК - Родопи, област Пловдив. Предлага се на мястото на Лилия Иванова Лалова - член на ОИК, да бъде назначена Елена Калоферова Тасева, на мястото на Татяна Кънчева Йотова - член на ОИК, да бъде назначена Красимира Михайлова Кънева и на мястото на Пламен Тенков Пантов - член на ОИК, да бъде назначен Димитър Георгиев Пенков. Към предложенията са приложени: заявление за освобождаването й като член на ОИК от Лилия Иванова Лалова, молба за освобождаването й като член на ОИК от Татяна Кънчева Йотова, оставка от Пламен Тенков Пантов; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти на Елена Калоферова Тасева, Красимира Михайлова Кънева и Димитър Георгиев Пенкови пълномощно в полза на Пламен Димитров Спасов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Лилия Иванова Лалова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Татяна Кънчева Йотова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Пламен Тенков Пантов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Елена Калоферова Тасева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Красимира Михайлова Кънева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Димитър Георгиев Пенков, ЕГН ...

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.03.2012 в 18:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол