Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1745-МИ/НР
София, 02.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Симеоновград, област Хасково, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-262 от 29.08.2015 г. от кмета на община Симеоновград, област Хасково, са постъпили документите от проведените консултации за състава на ОИК в община Симеоновград и предложение на кмета на общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 27.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Симеоновград.

Протоколът е без особени мнения и възражения. На консултациите участвалите партии и коалиции са постигнали съгласие за председател. Не е постигнато съгласие за заместник-председател и секретар. За заместник-председател са направени предложения от коалиция „БСП лява България" и от коалиция „Реформаторски блок". За секретар са направени предложения от партия „Движение за права и свободи" и партия „Атака".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Симеоновград, област Хасково, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стойка Господинова Жекова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теменуга Гичева Генева
СЕКРЕТАР: Гергана Иванова Димова
ЧЛЕНОВЕ: Снежанка Иванова Бойдева
Магдалена Никова Митева
Михаил Жеков Тодоров
Симеон Тодоров Хаджиколев
Богомил Марков Аладжов
Атанаска Христова Христова
Иван Величков Бинев
Славейко Алексиев Пънкин

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.09.2015 в 23:43 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол