Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1751-ПВР/МИ
София, 02.04.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Дупница, област Кюстендил, назначена с Решение № 431-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-862 от 28.03.2012 г. от  община Дупница, област Кюстендил, от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" Емил Гущеров за промяна в състава на ОИК - Дупница, като на мястото на Мария Иванова Кацарова-Станкова - член на ОИК, да бъде назначена Мирослава Александрова Александрова. Към предложението са представени: удостоверение изх. № 94-Д-87 (1) от 22.03.2012 г. на кмета на община Дупница, от което е видно, че Мария Иванова Кацарова-Станкова е починала на 22.11.2011 г.; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК и копия от дипломата за висше образование и личната карта на Мирослава Александрова Александрова.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 30, ал. 10, чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Мария Иванова Кацарова-Станкова, ЕГН ..., като член на ОИК - Дупница, област Кюстендил.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Дупница, област Кюстендил, Мирослава Александрова Александрова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.04.2012 в 11:44 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол