Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1755-МИ/НР
София, 03.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Благоевград, област Благоевград, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-98 от 26.08.2015 г. от кмета на община Благоевград, област Благоевград, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Благоевград.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г. Спазени са изискванията на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Благоевград. Не е постигнато съгласие по отношение на ръководството на ОИК в община Благоевград. За длъжността секретар са постъпили предложения от коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" и партия „Движение за права и свободи". Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Благоевград, област Благоевград, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Иванова Панчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Йордан Стефанов Симонски
СЕКРЕТАР: Вилислав Кирилов Балев
ЧЛЕНОВЕ: Мехмед Касъм Вакльов
Биляна Георгиева Петачка
Стоян Борисов Терзийски
Мария Николова Стойнева
Милена Димчова Велкова
Радостина Асенова Новоселска
Янко Кирилов Иванов
Кремка Петрова Станкова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.09.2015 в 02:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол