Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1756-МИ
София, 04.04.2012

ОТНОСНО: назначаване на секционна избирателна комисия в кметство Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца, за нов избор за кмет на кметство на 22 април 2012 г.

Постъпило е писмо от ОИК - Бяла Слатина с вх. № 397 от 30.03.2012 г., като към него по реда на чл. 34, ал. 11 от ИК са приложени всички относими документи по отношение назначаването на секционна избирателна комисия на територията на община Бяла Слатина за нов избор за кмет на кметство Бъркачево на 22 април 2012 г., в т.ч.: протокол № 64 от 27.03.2012 г. на ОИК - Бяла Слатина от проведено заседание, ведно с приложени писма-уведомления изх. № 5500-1 от 08.03.2012 г. и № 5500-2-1 от 15.03.2012 г. на кмета на община Бяла Слатина до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент; протоколи от 15.03.2012 г. и 20.03.2012 г. от проведени заседания на упълномощените представители на парламентарно представени партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партиите и коалиции от партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени по смисъла на § 1, т. 11 от ДР на ИК за определяне квотното разпределение и състава на СИК в с. Бъркачево и броя на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК; писмо изх. № 5500-1-6 от 22.03.2012 г. на кмета на община Бяла Слатина до ОИК - Бяла Слатина, относно резултатите от преговорите за определяне състава на СИК в с. Бъркачево и състав на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК за новия избор за кмет на кметство Бъркачево на 22 април 2012 г.; протоколи, удостоверяващи уведомлението на упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии, имащи право на участие в преговорите при кмета; решение № 308 от 05.03.2012 г. на ОИК - Бяла Слатина, относно определяне общия брой на членовете на секционна избирателна комисия № 060800022 на територията на кметство Бъркачево, община Бяла Слатина, при произвеждане на нови избори за кмет на кметство Бъркачево, насрочени на 22 април 2012 г.; решение № 309 от 05.03.2012 г. на ОИК - Бяла Слатина, относно начина на разпределение и преразпределение на местата в СИК № 060800022 в кметство Бъркачево, община Бяла Слатина; предложения на местните ръководства на политическите партии и коалиции от партии, участвали в консултациите: ПП „ГЕРБ", КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП „Движение за права и свободи" и ПП „Национално движение за стабилност и възход".

Видно от протокола за проведените консултации не е постигнато съгласие по отношение на квотното разпределение и ръководните длъжности по квоти за съответните участници в консултациите. От протоколите от две заседания на упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и представителя на партията, която има член в Европейския парламент и от представения протокол от заседание на ОИК - Бяла Слатина, е видно, че при консултациите при кмета и проведеното заседание на ОИК - Бяла Слатина въпреки проведените разисквания не се е стигнало до вземане на решение относно квотното разпределение и ръководните длъжности по квоти в СИК в с. Бъркачево, община Бяла Слатина, поради което ОИК - Бяла Слатина е изпратила всички документи в Централната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 34, ал. 11 и във връзка с чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

НАЗНАЧАВА секционна избирателна комисия № 060800022 в кметство Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Ангелова Ценова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Мириянова Искренова
СЕКРЕТАР: Георги Георгиев Узунов
ЧЛЕНОВЕ: Христо Цветков Иванов
Мариета Георгиева Тодорова

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.04.2012 в 18:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол