Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1757-МИ
София, 04.04.2012

ОТНОСНО: назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Бяла Слатина, област Враца

Постъпило е писмо вх. № 397 от 30.03.2012 г. от ОИК - Бяла Слатина, област Враца, с което се уведомява ЦИК, че комисията не е стигнала до приемане на решение за назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.

Към писмото са приложени: писма-уведомления изх. № 5500-2 от 08.03.2012 г. и № 5500-2-1 от 15.03.2012 г. на кмета на община Бяла Слатина до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент; протоколи от 15.03.2012 г. и 20.03.2012 г. от проведени заседания на упълномощените представители на парламентарно представени партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партиите и коалиции от партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени по смисъла на § 1, т. 11 от ДР на ИК за определяне състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК; писмо изх. № 5500-1-6 от 22.03.2012 г. на кмета на община Бяла Слатина до ОИК - Бяла Слатина, относно резултатите от преговорите за определяне състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК; протоколи, удостоверяващи уведомлението на упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии, имащи право на участие в преговорите при кмета; заповед № 122 от 14.03.2012 г. на кмета на община Бяла Слатина за определяне на представител на община Бяла Слатина в комисията, която ще приема от СИК бюлетините, екземплярите, протоколите и останалите книжа и материали в новия избор за кмет на кметство Бъркачево, община Бяла Слатина на 22 април 2012 г.; предложения на местните ръководства на политическите партии и коалиции от партии, участвали в консултациите: ПП „ГЕРБ", КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП „Движение за права и свободи" и ПП „Национално движение за стабилност и възход"протоколи от проведени консултации при кмета на община Бяла Слатина между парламентарно представените партии и коалиции от партии и партия „НДСВ" за назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК и протокол № 64 от 27.03.2012 г. на ОИК - Бяла Слатина, от който е видно, че въпреки проведените разисквания не се е стигнало до вземане на решение относно определяне състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Бяла Слатина, поради което ОИК - Бяла Слатина е изпратила всички документи в Централната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание с чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 242, ал. 7 във връзка с чл. 35 и във връзка с чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Бяла Слатина, област Враца, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Николаев Петков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Асенов Бончев
СЕКРЕТАР: Силвия Данчева Чорбаджийска- Първановска
ЧЛЕНОВЕ: Илия Иванов Илиев
Ивка Георгиева Начева

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.04.2012 в 18:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол