Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1763-ПВР/МИ
София, 09.04.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Марица, област Пловдив, назначена с Решение № 280-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № ОИК-857 от 21.03.2012 г. от Деян Стефанов Костов - председател на ОИК - Марица за освобождаването му като председател на комисията и предложение от Васил Михайлов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - община Марица, за промяна в ОИК - Марица, област Пловдив. Предлага се на мястото на Деян Стефанов Костов за председател на ОИК - Марица, да бъде назначена Нели Захариева Маркова. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта, копие от дипломата за завършено висше образование на Нели Захариева Маркова и пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Марица, област Пловдив, Деян Стефанов Костов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Марица, област Пловдив, Нели Захариева Маркова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.04.2012 в 19:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол