Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1764-МИ/НР
София, 03.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Генерал Тошево, област Добрич, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-186 от 28.08.2015 г. от кмета на община Генерал Тошево, област Добрич, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Генерал Тошево.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524‑МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Генерал Тошево, тъй като представителя на партия „Движение за права и свободи" не е съгласен със съотношението на парламентарно представените партии и определените им места. Подписал е с особено мнение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Генерал Тошево, област Добрич, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Димитрова Митева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Милена Иванова Петрова
СЕКРЕТАР: Живка Димитрова Запорожанова
ЧЛЕНОВЕ: Мария Петрова Георгиева
Атанаска Иванова Вълчева
Върбан Димитров Върбанов
Пенка Нейкова Дякова
Георги Стоянов Райков
Дяко Ташков Дяков
Геновева Дичева Великова
Нурхаят Нурджихан Исаева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.09.2015 в 01:19 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол