Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1775-ПВР/МИ
София, 17.04.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Съединение, област Пловдив, назначена с Решение № 145-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-868 от 10.04.2012 г. от  Стоил Райчев - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" в община Съединение, област Пловдив, във връзка с решение № 232 от 06.04.2012 г. на ОИК - Съединение, община Пловдив, с предложение до ЦИК за предсрочно прекратяване на пълномощията на заместник-председателя на ОИК - Съединение Емилия Славчева Халачева на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс поради допуснати три поредни отсъствия по неуважителни причини от заседания. Приложени са протоколи от последните три заседания, в т. ч. и от заседанието на 6 април 2012 г., на което е взето горепосоченото решение № 232 с описания мотив   и получената информация, че лицето е извън страната. Приложена е и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за висше образование на Надка Стоянова Костадинова, която се предлага да бъде назначена на мястото на Емилия Славчева Халачева.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 и във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Съединение, област Пловдив, Емилия Славчева Халачева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Съединение, област Пловдив, Надка Стоянова Костадинова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.04.2012 в 20:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол