Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 178-ЕП
София, 16.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от партия „СИНЬО ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от партия „СИНЬО ЕДИНСТВО", подписано от Христо Христов Панчугов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 1 на 11 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите: Надежда Николова Нейнски, Бойко Христов Станкушев, Ергин Мюмюн Емин, Моньо Христов Христов, Маргарита Василева Бойчева, Мирослав Георгиев Стефанов, Костадин Георгиев Шанков, Айрин Алик Ибрямова, Николай Любчев Драгомиров, Калина Йорданова Прокопиева, Атанас Константинов Чепъков, Живко Иванов Иванов, Васил Милчев Папазов, Сюлейман Хюсеин Ени, Любомир Свиленов Стефанов, Бранимир Бранимиров Фиданов, Емил Йорданов Йорданов.
Към заявлението са приложени следните документи:
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 17 бр.;
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 17 бр.;
- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 17 бр.
По преписката е представено писмо вх. № ЕП-04-03-38 от 15.04.2014 г. от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на кандидатската листа на партия „СИНЬО ЕДИНСТВО" със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.
Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „СИНЬО ЕДИНСТВО" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България" на 25 май 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

1. Надежда Николова Нейнски
2. Бойко Христов Станкушев
3. Ергин Мюмюн Емин
4. Моньо Христов Христов
5. Маргарита Василева Бойчева
6. Мирослав Георгиев Стефанов
7. Костадин Георгиев Шанков
8. Айрин Алик Ибрямова
9. Николай Любчев Драгомиров
10. Калина Йорданова Прокопиева
11. Атанас Константинов Чепъков
12. Живко Иванов Иванов
13. Васил Милчев Папазов
14. Сюлейман Хюсеин Ени
15. Любомир Свиленов Стефанов
16. Бранимир Бранимиров Фиданов
17. Емил Йорданов Йорданов

издигнати и подредени в кандидатска листа от партия „СИНЬО ЕДИНСТВО".
2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.04.2014 в 21:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол