Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1782-МИ
София, 22.04.2012

ОТНОСНО: жалба против действия на Общинска избирателна комисия - Кнежа

Постъпила е жалба с вх. № 502/22.04.2012 г. на ЦИК чрез Общинска избирателна комисия - Кнежа от Симеон Тодоров Шарабански, в качеството му на регистриран кандидат за кмет на община Кнежа, против действия на ОИК - Кнежа по регистрация на застъпници за изборите за кмет на община Кнежа на 22 април 2012 г. В жалбата се твърди, че в ОИК - Кнежа са регистрирани около 250 броя застъпници на кандидата за кмет на ПП „ГЕРБ" и регистрацията на застъпниците продължава, което въпреки че не съставлява нарушение на Изборния кодекс, е действие на ОИК - Кнежа „лишено от всякакава логика и целесъобразност". Поради това се отправя искане Централната избирателна комисия да разпореди прекратяване на регистрациите на застъпници в ОИК - Кнежа. Допълнително е постъпило писмо с вх. № 503/22.04.2012 г. на ЦИК от ОИК - Кнежа, в което се съдържа информация, че за кандидата за кмет на община Кнежа Гълъбин Хиков са регистрирани 269 броя застъпници; за кандидата Симеон Шарабански - 37 броя застъпници, а за кандидата Росен Пещенски - 51 броя застъпници.

Към писмо с вх. № 504/22.04.2012 г. на ЦИК от ОИК - Кнежа са представени и решение № 213 от 22 април 2012 г. на ОИК - Кнежа, от което е видно, че в изборния ден за кандидата Гълъбин Хиков са регистрирани двама застъпници, а от решение № 215 от 22 април 2012 г. на ОИК - Кнежа се установява, че в изборния ден за същия кандидат са регистрирани 4 броя застъпници.

Така депозираната жалба Централната избирателна комисия възприема като такава, насочена против бъдещи действия на ОИК - Кнежа по регистрация на застъпници на кандидати. Тъй като тези действия приключват с решение, което представлява акт по регистрация на застъпници на кандидат, то същата се явява недопустима поради липса на предмет.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без разглеждане жалбата на Симеон Тодоров Шарабански, в качеството му на регистриран кандидат за кмет на община Кнежа, против действия на ОИК - Кнежа по регистрация на застъпници за изборите за кмет на община Кнежа на 22 април 2012 г., като недопустима.

Решението не подлежи на обжалване.

Решението да се обяви незабавно на интернет-страницата на Централната избирателна комисия, както и в бюлетина на Българската телеграфна агенция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.04.2012 в 18:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол