Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1793-МИ/НР
София, 03.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кочериново, област Кюстендил, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-308 от 29.08.2015 г. от кмета на община Кочериново, област Кюстендил, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Кочериново.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 21.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Кочериново.

Протоколът е подписан с особено мнение от КП „БСП лява България" с искане за секретар на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Кочериново, област Кюстендил, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвана Сотирова Рекарска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Апостолова Здравкова
СЕКРЕТАР: Лефтера Атанасова Лазарова
ЧЛЕНОВЕ: Иван Любомиров Тошев
Исталиана Мирчова Стоилкова
Ана Георгиева Георгиева
Любка Николова Йорданова
Тома Георгиев Ташков
Яна Цветанова Горова
Златка Юриева Янева
Вероника Юриева Ковачева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.09.2015 в 02:26 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол