Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1803-МИ
София, 23.04.2012

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите за общински съветници за участие в новия избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин, на 22 юли 2012 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл.284 във връзка с чл. 4, ал. 5, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 - 100, чл. 102, чл. 103, чл. 122 - 127 и § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрацията на кандидатите за общински съветници в новия избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин, на 22 юли 2012 г. се извършва при условията и по реда на Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК, като:

1. Навсякъде в текста на решението срокът „4 месеца" се заменя с „6 месеца".

2. В точка 1, букви „а" и „б" и т. 2 датата „22 юни 2011 г." се заменя с датата „21 януари 2012 г.".

3. В точки 31 и 32 датата „23 септември 2011 г." се заменя с датата „22 юни 2012 г.".

4. В точки 33 и 34 датата „20 септември 2011 г." се заменя с датата „19 юни 2012 г.".

5. В точка 35, първото тире, датата „23 октомври 2011 г." се заменя с датата „22 юли 2012 г.".

6. В точки 39 и 40 датата „2 октомври 2011 г." се заменя с датата „1 юли 2012 г.".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.04.2012 в 19:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол