Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1806-МИ/НР
София, 03.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сандански, област Благоевград, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-218 от 28.07.2015 г. от кмета на община Сандански, област Благоевград, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Сандански.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на ОИК.

Не е постигнато съгласие по отношение на ръководството на Общинската избирателна комисия в община Сандански. За длъжността зам.-председател са постъпили предложения от партия „Движение за права и свободи", от коалиция „Реформаторски блок" и от партия „Атака".

Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сандански, област Благоевград, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Благоева Попова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Благой Алексеев Горанов
СЕКРЕТАР: Нели Сайдосова Захариева
ЧЛЕНОВЕ: Васил Михайлов Глинджурски
Катерина Георгиева Мицева
Величка Йорданова Лазарова
Снежана Костадинова Николова
Диана Стефанова Чолакова
Симона Василева Бабалева-Николова
Венцислава Стоянова Апостолова
Николай Георгиев Гаврилов

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.09.2015 в 02:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол