Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1806-ПВР/МИ
София, 27.04.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Белоградчик, област Видин, назначена с Решение № 416-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-864 от 30.03.2012 г. от Венелин Ерославов Йорданов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Белоградчик, област Видин, с предложение да бъде направена промяна в състава на ОИК - Белоградчик, област Видин, като на мястото на члена на ОИК Павлинка Петкова Василева да бъде назначен Иван Георгиев Йотов от квотата на ПП „ГЕРБ". Към предложението са приложени заявление от Павлинка Петкова Василева за освобождаване от ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Иван Георгиев Йотов; заверено с оригинала пълномощно от Владимир Цветанов Тошев - областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Видин за преупълномощаване на Венелин Ерославов Йорданов като общински ръководител на ПП „ГЕРБ" за община Белоградчик и пълномощно № КО-Г-012/19.07.2011 г. от Бойко Методиев Борисов - председател и представляващ ПП „ГЕРБ" за упълномощаване на Владимир Цветанов Тошев - облстен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Видин.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Белоградчик, област Видин, Павлинка Петкова Василева, ЕГН .., и анулира издаденото й удостоверение..

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белоградчик, област Видин, Иван Георгиев Йотов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.04.2012 в 18:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол