Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1818-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пещера, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-206 от 28.08.2015 г. от кмета на община Пещера, област Пазарджик, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Пещера.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24 и 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите на 24.08.2015 г. са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции, с изключение на представителя на коалиция „България без цензура", а на 26.08.2015 г. не се е явил представител на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО".

На консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение състава и длъжностите председател и секретар на Общинската избирателна комисия в община Пещера. Не е постигнато съгласие за длъжността заместник-председател. Централната избирателна комисия коригира и представителството в състава на ОИК поради допусната очевидна грешка при изчислението на най-големия неоползотворен остатък и доколкото няма пълно съгласие по смисъла на чл. 75, ал. 10 от ИК.

Протоколът е подписан с особено мнение от представителя на Политическа партия „ДПС".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Пещера, област Пазарджик, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Димитрова Костова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стойка Костадинова Цвеева
СЕКРЕТАР: Атанаска Стоичкова Гочева
ЧЛЕНОВЕ: Маргарита Борисова Фолева
Елена Георгиева Дудова
Георги Георгиев Връбчев
Али Ахмедов Чешмеджиев
Георги Щерев Щерев
Николай Василев Василев
Василка Георгиева Димитрова
Здравка Николаева Мулетарова

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 01:11 часа

Свързани решения:

* Отменено с Решение № 9490 от 15.09.2015 г. на ВАС

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол