Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 182-ПВР/МИ
София, 16.04.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Плевен, област Плевен

Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-3/15.04.2014 г. от Владислав Николов - областен ръководител на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Плевен, област Плевен. Предлага се на мястото на Румен Лилянов Цачев - председател на ОИК, да бъде назначен Ярослав Николов Димитров, досегашен член на ОИК, и на мястото на Ярослав Николов Димитров да бъде назначен за член на ОИК Йордан Христов Грижов. Към предложението са приложени: заявление от Румен Лилянов Цачев за освобождаването му като председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Йордан Христов Грижов, пълномощни - 2 бр.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Плевен, Румен Лилянов Цачев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Плевен, Ярослав Николов Димитров, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Плевен, Йордан Христов Грижов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.04.2014 в 21:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол