Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1829-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Копривщица, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-356 от 02   .09.2015 г. от кмета на община Копривщица, Софийска област, е постъпило искане за определяне състава на ОИК в община Копривщица.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции с изключение на АБВ и Атака. Не е постигнато съгласие относно състава и ръководството на ОИК Копривщица.  

Участващите в консултациите партии са представили предложения за участие в състава на ОИК, за които са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.08.2015 г. по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия. В последствие е представено предложение за участие в ОИК от АБВ с изискуемите документи. Спазени са правилата на чл.76 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Копривщица, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чавдар Петров Кънчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Стоева Цветкова
СЕКРЕТАР: Мария Павлова Мухова
ЧЛЕНОВЕ: Венета Иванова Новакова
Диана Йорданова Новакова
Величка Павлова Цветкова
Цветелина Филипова Галинова
Анна Тодорова Данчева
Лиляна Димитрова Атанасова
Катерина Кръстева Доганова
Иванка Ангелова Доросиева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.09.2015 в 18:34 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол