Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1830-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Антон, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-187 от 28.08.2015 г. от кмета на община Антон, Софийска област, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Антон.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл.80, чл. 81 във връзка с и чл. 66 от ИК, и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл.76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции с изключение на КП ПФ - НФСБ, ВМРО и ББЦ, редовно уведомени. Налице е постигнато съгласие за разпределение на местата в ръководството на Общинската избирателна комисия, община Антон. Попълване на двете свободни места е станало чрез жребий. Протоколът от проведените консултации е подписан без особени мнения и забележки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл.7, ал.1, изр.3 ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Антон, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Лукова Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Николаева Симеонова
СЕКРЕТАР: Илияна Димитрова Готева
ЧЛЕНОВЕ: Добромира Ненова Стоева
Даниела Рашкова Шентова
Антоанета Галинова Стоянова
Ганка Николова Лозанова
Юлиана Кънчева Кънчева
Маргарита Тодорова Колева
Цветан Делчев Захариев
Соня Лукова Динекова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.09.2015 в 18:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол