Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1837-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бургас, област Бургас, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-259 от 29.08.2015 г. от кмета на община Бургас, са постъпили документите от проведените консултации за състава на ОИК в община Бургас и предложение на кмета на общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Бургас.

Протоколът е подписан с особено мнение от представителя на партия „Атака".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Бургас, област Бургас, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елка Тодорова Стоянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Кънчев Михов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Димитров Хаджиянев
СЕКРЕТАР: Имухан Самин Хюсеин
ЧЛЕНОВЕ: Наталия Здравкова Минкова
Камелия Димитрова Димитрова
Силвия Стоянова Желева
Божан Желязков Божанов
Росица Велчева Димова
Момчил Николов Момчилов
Данаил Антониев Средков
Константин Банов Костов
Зоя Йорданова Пенева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 01:26 часа

* Отменено с Решение № 9420 от 12.09.2015 г. на ВАС

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол