Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 184-ПВР/МИ
София, 16.04.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна

Постъпило е предложение по електронната поща с вх. № МИ-15-21 от 15.04.2014 г. от Иван Николаев Портних - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Варна, за промяна в състава на ОИК - Варна, област Варна. На 16 април 2014 г. в Централната избирателна комисия документите са получени и по пощата. Предлага се на мястото на Йорданка Цвяткова Ганчева - член на ОИК, да бъде назначен Николай Стоянов Малев. Към предложението са приложени: молба от Йорданка Цвяткова Ганчева за освобождаването й като член на ОИК - Варна; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Николай Стоянов Малев.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Варна, Йорданка Цвяткова Ганчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Варна, Николай Стоянов Малев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.04.2014 в 21:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол