Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1847-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сатовча, област Благоевград, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-250 от 28.08.2015 г. от кмета на община Сатовча, област Благоевград, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Сатовча.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524‑МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции с изключение на партия „Атака" и коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО". След приключване на консултациите партия „Атака" е направила писмено предложение за член на ОИК Сатовча. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на ОИК, като разпределението на полагащото се място на неучаствалата в консултациите и не направила предложение за член на ОИК Сатовча, коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" следва да бъде извършено от ЦИК.

Не е постигнато съгласие по отношение на ръководството на Общинската избирателна комисия в община Сатовча. За длъжността зам.-председател са постъпили предложения от коалиция „БСП лява България" и коалиция „Реформаторски блок". За секретар са постъпили предложения от коалиция „БСП лява България " и от партия „ДПС".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сатовча, област Благоевград, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венцислав Варадинов Заимов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Асенов Доленски
СЕКРЕТАР: Йосиф Манчев Барзев
ЧЛЕНОВЕ: Шакир Шакиров Поюков
Джеват Джамалов Дунчев
Пламен Цанев Джалев
Наум Велинов Странджев
Бисер Младенов Ушев
Валентин Радев Доленски
Димитър Георгиев Неделчев
Румен Руменов Тюфекчиев

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 05:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол