Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1850-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Борино, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-348 от 31.08.2015 г. от кмета на община Борино, област Смолян, е постъпило искане за определяне състава на ОИК в община Борино.

В консултациите от парламентарно представени партии и коалиции не са участвали представители на коалиция Реформаторски блок, коалиция Патриотичен фронт и коалиция ББЦ. Чрез гласуване е прието ръководството на Общинската избирателна комисия в община Борино да бъде, както следва:  председател от ПП Герб, заместник председател - от К БСП, лява България, секретар от ДПС. Участващите в консултациите партии са представили предложения за участие в състава на ОИК, за които са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.08.2015 г. по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия. Представени са и предложенията за участие в ОИК от Реформаторския блок и ББЦ. Съгласно чл. 76, ал. 8 от ИК на незаетото място се назначава представител на ДПС.

От представените писмени предложения на участващите в консултациите представители на партии и коалиции, ЦИК назначава състава на ОИК община Бориново, съобразявайки се с гласуваното ръководството и  спазвайки правилата на чл. 76 от ИК и предложените от РБ и ББЦ членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Борино, област Смолян, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Неджатин Ахмед Кафа
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йорданка Василева Бочукова
СЕКРЕТАР: Елфида Сафетова Данаджиева
ЧЛЕНОВЕ: Рабие Ахмедова Юсеин
Айше Шукриева Аликузова
Костадин Христов Драгнев
Ахмед Ибраим Таир
Йелдъз Рамаданова Кичук
Мелек Ахмед Мисиркова
Юлка Асенова Чолакова
Мюмюн Мустафа Юсуф

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 05:26 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол