Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1855-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-189 от 28.08.2015 г. от кмета на община Неделино, област Смолян, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Неделино.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Неделино.

Протоколът е подписан с особено мнение от представителите на партия „Движение за права и свободи", партия „Атака" и коалиция „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Алексиев Стоянов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Иванова Беширова
СЕКРЕТАР: Захаринка Младенова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Анастасия Стойкова Личева
Стойко Митков Минчев
Мариана Людмилова Геманова
Лазар Младенов Бабачев
Евгени Митков Великов
Искра Здравкова Войводова
Румяна Стефанова Караиванова
Даниела Юриева Дуганова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 06:46 часа

Свързани решения:

* Отменено с Решение № 9411 от 12.09.2015 на ВАС

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол