Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1861-МИ
София, 23.05.2012

ОТНОСНО: жалба от представляващия „Коалиция „Кюстендил” срещу решение № 67 от 08.05.2012 г. на ОИК - Кюстендил

Постъпила е жалба по пощата с вх. № 628 от 15.05.2012 г. от представляващия коалиция „Кюстендил" Петър Георгиев Паунов срещу решение № 67 от 08.05.2012 г. на ОИК - Кюстендил, обявено на 8 май 2012 г. Жалбата ведно с решението е постъпила по пощата на 15 май 2012 г. Видно от пощенското клеймо на плика е изпратено на 14 май 2012 г. Изходящият номер на придружителното писмо е 10 от 12 май 2012 г. на ОИК - Кюстендил.

Жалбата е с вх. № 108 от 11 май 2011 г. на ОИК - Кюстендил и е изпратена за разглеждане и решаване по компетентност със съпроводително писмо с изх. № 10 от 12.05.2012 г. Съпроводителното писмо е подписано от председателя на ОИК - Кюстендил, А. Константинов.

В заседание на 17 май 2012 г. на ЦИК жалбата е докладвана ведно с приложеното решение. Дадено е указание на председателя на ОИК - Кюстендил, да окомплектова цялата преписка съгласно Решение № 1736-МИ от 26 март 2012 г. На 21 май 2012 г. по електронна поща в ЦИК са постъпили: сканирано копие от жалба на Стоян Кирилов Стоилов, упълномощен представител на ПП „ЛИДЕР" за община Кюстендил, и сканирано копие на протоколната книга на ОИК - Кюстендил, от която е видно обжалваното решение № 67 на ОИК - Кюстендил.

Видно от така представените документи към преписката и датата на постъпването им жалбата на представляващия коалиция „Кюстендил" е срещу решение № 67 от 08.05.2012 г. на ОИК - Кюстендил, касаещо предизборната кампания за нов избор на общински съветници в община Кюстендил на 13 май 2012 г. С решението си ОИК - Кюстендил, е задължила кмета на община Кюстендил незабавно да премахне всички агитационни материали, на които е изобразен ликът на действащия кмет на община Кюстендил, разпространени от името на коалиция „Кюстендил". В жалбата си представляващият коалиция „Кюстендил" твърди, че не е нарушена разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от ИК, на което основание е издадено решението, и моли решението да бъде отменено.

Централната избирателна комисия се запозна с окомплектованите след повторно искане от ОИК - Кюстендил, материали по преписката и установи, че към същата не се съдържат данни кой представлява коалиция „Кюстендил", но доколкото не са наведени други данни по преписката, няма пречка да се приеме, че е налице надлежна представителна власт от жалбоподателите.

С оглед на горното Централната избирателна комисия счита, че жалбата е постъпила в срок срещу подлежащ на обжалване акт на общинската избирателна комисия, но същата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, тъй като към момента на постъпването й в деловодството на ЦИК вече не е бил налице правен интерес от обжалването поради обстоятелството, че е бил проведен новия избор за общински съветници в община Кюстендил, по повод на който е постановено оспорваното решение на ОИК - Кюстендил.

На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 628 от 15.05.2012 г. от представляващия коалиция „Кюстендил" Петър Георгиев Паунов срещу решение № 67 от 08.05.2012 г. на ОИК - Кюстендил, като недопустима поради липса на правен интерес.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.05.2012 в 18:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол