Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1867-ПВР/МИ
София, 31.05.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Балоградчик, област Видин, назначена с Решение № 416-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-876 от 31.05.2012 г. от Мирослав Иванов Вътев - упълномощен представител на ПП „НДСВ", за промяна в състава на ОИК - Белоградчик. Предлага се на мястото на Бориска Георгиева Илиева да бъде назначена Иванка Петрова Петрова. Към предложението са приложени: заявление от Бориска Георгиева Илиева за прекратяване на пълномощията й като член на ОИК - Белоградчик; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта; копие от дипломата за висше образование на Иванка Петрова Петрова и 2 бр. пълномощни.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Белоградчик, област Видин, Бориска Георгиева Илиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белоградчик, област Видин, Иванка Петрова Петрова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


 

* Публикувано на 31.05.2012 в 21:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол