Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 187-ПВР/МИ
София, 11.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Никопол, област Плевен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Никопол, област Плевен, от 05.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-53 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Никопол.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Никопол, област Плевен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Полина Дончева Стефанова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Стоян Тинев Балтов

 

СЕКРЕТАР:

Айлян Гюнайдънов Пашала

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мая Боянова Пенкова

 

 

Боряна Димитрова Павлова

 

 

Люба Асенова Петрова

 

 

Ели Емилова Томова

 

 

Александър Константинов Александров

 

 

Вероника Петкова Владимирова-Николаева

 

 

Вилислава Юлиева Кънчева

 

 

Росица Недкова Иванова

 

 

Иван Стефанов Иванов

 

 

Екрем Рухиев Кочев

 

 

Бюлент Тунаев Дандинов

 

 

Десислава Валентинова Антимова

 

 

Габриела Огнянова Иванова

 

 

Анелия Илиева Петкова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.08.2011 в 22:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол