Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1870-ПВР/МИ
София, 06.06.2012

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Завет, област Разград, назначена с Решение № 412-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-875 от 28.05.2012 г. от упълномощения представител Мехмед Хасан Халил на ПП „Движение за права и свободи" в община Завет, област Разград, с предложение до ЦИК за преназначаване на досегашния член на ОИК - Завет, област Разград, Хасан Ахмед Хасан за секретар на ОИК - Завет, и назначаване за член на ОИК - Завет, на Юсуф Неджиб Адем. Приложени са декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за висше образование на Юсуф Неджиб Адем и копие от личната му карта.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Завет, област Разград, Хасан Ахмед Хасан, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Завет, област Разград, Юсуф Неджиб Адем, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.06.2012 в 08:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол