Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1875-ПВР/МИ
София, 11.06.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Провадия, област Варна, назначена с Решение № 152-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-877 от 07.06.2012 г. от Павел Илиев Димитров - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за освобождаване като член на ОИК - Провадия, на Лидия Николаева Димитрова по нейна молба, преназначаване за председател на ОИК - Провадия, на Стефка Стоянова Пейчева, досегашен член, и за назначаване за членове на ОИК - Провадия, на Ивелина Йорданова Радева, Георги Стоядинов Костадинов и Невдалина Свиленова Маринова . Приложени са препис-извлечения от актове за смърт № 0108 от 17.01.2012 г. на община Варна и № 0054 от 17.05.2012 г. на община Провадия, молба за освобождаване от Лидия Николаева Димитрова, декларации по чл.16, ал. 2 от ИК, копия от дипломите за висше образование и копия от личните карти на Ивелина Йорданова Радева, Георги Стоядинов Костадинов и Невдалина Свиленова Маринова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на ОИК - Провадия, Красимир Иванов Папанчев, ЕГН ....

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на правомощията на члена на ОИК - Провадия, Николай Димитров Петров, ЕГН ....

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Провадия, област Варна, Стефка Стоянова Пейчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Провадия, област Варна, Лидия Николаева Димитрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Провадия, област Варна, Ивелина Йорданова Радева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Провадия, област Варна, Георги Стоядинов Костадинов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Провадия, област Варна, Невдалина Свиленова Маринова, ЕГН ....

Анулира издадените удостоверения № 1 и № 8 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.06.2012 в 18:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол