Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1893-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Никопол, област Плевен, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-329 от 31.08.2015 г. от Емил Бебнов - кмет на община Никопол, област Плевен, са постъпили документите, свързани с консултациите за състав на ОИК в община Никопол.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Никопол. Протоколът е подписан с особено мнение от представителя на коалиция  АБВ.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Назначава Общинска избирателна комисия в община Никопол, област Плевен, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Илиева Великова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гюлденис Гюрселова Сакаджиева
СЕКРЕТАР: Стоян Тинев Балтов
ЧЛЕНОВЕ: Ели Емилова Томова
Маргаритка Пепова Петрова
Иван Стефанов Иванов
Янко Манолов Антонов
Маргарит Иванов Недев
Десислава Русева Петрова
Георги Петков Иванов
Георги Сашев Георгиев

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 06:19 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол