Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1900-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Момчилград, област Кърджали, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-282 от 29.08.2015 г. от кмета на община Момчилград, област Кърджали, са постъпили документите от проведените консултации за състава на ОИК в община Момчилград и предложение на кмета на общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Момчилград.

Протоколът е подписан с особени мнения от представителите на коалиция „Реформаторски блок" и партия „Движение за права и свободи".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Момчилград, област Кърджали, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Асенов Карагеоргиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любка Любенова Петкова
СЕКРЕТАР: Динчер Фикрет Хабиб
ЧЛЕНОВЕ: Кольо Стаматов Николов
Радослав Владимиров Гинчев
Павел Богомилов Гатев
Красимир Петков Бибиновски
Мирослава Миткова Стойкова-Караджова
Станимир Бисеров Тихов
Стоян Георгиев Кирев
Камелия Христова Милева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 06:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол