Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1902-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Девин, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-241 от 28.08.2015 г. от кмета на община Девин, област Смолян, са постъпили документите от проведените консултации за състава на ОИК в община Девин и предложение на кмета на общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Девин.

Протоколът не е подписан от представителя на партия „Атака", който е представил мотиви за отказ за подписване на протокол от консултации за сформиране на ОИК в община Девин. Към преписката е приложено и особено мнение от представителя на партия „Движение за права и свободи".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Девин, област Смолян, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Аврамова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Къна Стоева Иванова
СЕКРЕТАР: Гюлфие Реджепова Чаушева
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Стоянов Раев
Галя Калчева Бочукова
Станимира Йорданова Николова
Донка Йорданова Балталийска
Ангел Василев Бояджиев
Миглена Милкова Барганска
Павел Енчев Тодоров
Ивайло Иванов Крушков

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 06:31 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол