Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1906-МИ
София, 25.06.2012

ОТНОСНО: жалба от Общинската организация на СДС – гр. Белоградчик, против решение № 204 от 15.06.2012 г. на Общинската избирателна комисия – Белоградчик, област Видин

С жалба, вх. № 813 от 22.06.2012 г. на ЦИК, подадена от Общинската организация на СДС - гр. Белоградчик, против решение № 204 от 15.06.2012 г. на Общинската избирателна комисия - Белоградчик, с което е регистрирана кандидатската листа за участие в изборите за общински съветници на община Белоградчик от местна коалиция „НА ЧИСТО" в изборите на 22 юли 2012 г.

Основното оплакване на жалбоподателя е, че оспореното решение е незаконосъобразно, тъй като представляващият политическа партия „СДС" Генади Велков не е надлежно оправомощен да извърши съответните правни действия по регистрация на местна коалиция, респективно регистрация на кандидатска листа.

Към жалбата са приложени заверени копия на: протокол № 72 от 15.06.2012г. на ОИК - Белоградчик; заявление (Приложение № 26 от изборните книжа) от местна коалиция от партии „НА ЧИСТО" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 22 юли 2012 г.; решение от заседание на представителите на политически партии в община Белоградчик; образец от подписа на Надя Асенова Ангелова, представляваща местна коалиция „НА ЧИСТО"; пълномощно от Любен Любенов Дилов в полза на Надя Асенова Ангелова да представлява политическа партия „Движение Гергьовден" на територията на община Белоградчик; пълномощно от 14.05.2012 г., издадено от Мартин Димитров Димитров в полза на Генади Петков Велков; удостоверение № 17 от 05.08.2011 г. на ЦИК за регистрация на партия „Движение Гергьовден" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; удостоверение № 30 от 08.08.2011 г. на ЦИК за регистрация на партия „Съюз на демократичните сили" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; Решение № 1810-МИ от 02.05.2012 г. на ЦИК за допускане на ПП „Движение Гергьовден" за участие в новия избор за общински съветници в община Белоградчик, насрочен на 22 юли 2012 г.; Решение № 1808-МИ от 27.04.2012 г. на ЦИК за допускане на ПП „Съюз на демократичните сили" за участие в новия избор за общински съветници в община Белоградчик, насрочен на 22 юли 2012 г.; протокол от заседание на Изпълнителния съвет на ПП „Движение Гергьовден" от 26 юли 2011 г.; препис-извлечение от решение на Националния изпълнителен съвет на ПП „СДС", взето на заседание, проведено на 12 юли 2011 г.; препис-извлечение от стенографски протокол от заседание на Националния съвет на ПП „СДС" от 19 юли 2011 г.; протокол от заседание на Изпълнителния съвет на ПП „Движение Гергьовден" от 27 април 2012 г.; препис-извлечение от решение на Националния изпълнителен съвет на ПП „СДС", взето на заседание, проведено на 28 февруари 2012 г.; удостоверение от „Банка ДСК" ЕАД за открита разплащателна сметка в „Банка ДСК" ЕАД, филиал - Белоградчик, на ПП „Движение Гергьовден"; предложение за регистриране на кандидатска листа (Приложение № 42 от изборните книжа); решение от заседание на ръководството на местна предизборна коалиция „НА ЧИСТО" от 14.06.2012 г.; протокол от заседание на Изпълнителния съвет на ПП „Движение Гергьовден" от 31 май 2012 г. Допълнително на 25 юни 2012 г. от жалбоподателя е постъпила молба, с която по преписката като доказателство е приобщено извлечение от устава на ПП „СДС".

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката, извърши служебна проверка по допустимостта на жалбата и установи, че същата е просрочена, поради което е недопустима за разглеждане. На стр. 2 от оспореното решение е отбелязано, че същото е обявено по реда на чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс на 15 юни 2012 г. в 18,00 ч. Видно от входящия номер на жалбата същата е постъпила в ОИК - Белоградчик, на 20 юни 2012 г. в 10,15 ч., към който момент е бил изтекъл 3-дневният срок за обжалване по чл. 33, ал. 3 от ИК.

На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 813 от 22.06.2012 г. на ЦИК, подадена от Общинската организация на СДС - гр. Белоградчик, против решение № 204 от 15.06.2012 г. на Общинската избирателна комисия - Белоградчик, с което е регистрирана кандидатската листа за участие в изборите за общински съветници на община Белоградчик от местна коалиция „НА ЧИСТО" в изборите на 22 юли 2012 г.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.06.2012 в 11:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол