Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 191-ПВР/МИ
София, 11.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Грамада, област Видин, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-106 от 10.08.2011 г. от кмета на община Грамада, област Видин, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Грамада.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Грамада.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Грамада, област Видин, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Огнян Любенов Георгиев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ваньо Петков Иванов

 

СЕКРЕТАР:

Цеца Малинова Цекова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Димитър Тодоров Митев

 

 

Цветан Иванов Цветков

 

 

Екатерина Стефанова Маркина

 

 

Кирилка Тасева Иванова

 

 

Снежка Петкова Генчева

 

 

Тихомир Цветанов Иванов

 

 

Радостина Симеонова Томова

 

 

Вероника Евгениева Недялкова

 

 

Владимир Йорданов Вълчев

 

 

Валентин Людмилов Витков

 

 

Цветан Тодоров Нинов

 

 

Росица Здравкова Ивкова

 

 

Михаил Веселинов Костов

 

 

Васил Цеков Василев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.08.2011 в 22:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол