Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1910-ПВР/МИ
София, 02.07.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Димово, област Видин

Постъпили са предложения с вх. № ОИК-881/28.06.2012 г. от Светослав Венциславов Славчев - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" в област Видин, за промени в ОИК - Димово, област Видин. Предлага се на мястото на члена на комисията Елена Петрова Гергова да бъде назначена Ирена Георгиева Петкова и на мястото на Ирена Георгиева Цанкова да бъде назначена Лозинка Емилова Ангелова. Към предложенията са приложени: заявления от Елена Петрова Гергова и Ирена Георгиева Цанкова за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от свидетелство за завършено висше образование на Ирена Георгиева Петкова и Лозинка Емилова Ангелова и пълномощно на името на Светослав Венциславов Славчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Димово, област Видин, Елена Петрова Гергова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Димово, област Видин, Ирена Георгиева Цанкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Димово, област Видин, Ирена Георгиева Петкова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Димово, област Видин, Лозинка Емилова Ангелова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.07.2012 в 09:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол