Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1911-ПВР/МИ
София, 02.07.2012

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо с вх. № 838 от 29.06.2012 г. на ЦИК от ОИК - Марица, област Пловдив, с искане да бъде разрешено разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г. Искането се прави поради изтичане на наемен договор за ползване на помещения от община Марица, което налага отваряне на помещението, съдържащо архива на ОИК и преместване на същия в друга сграда.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК и постъпило писмо вх. № 838 от 29.06.2012 г. от ОИК - Марица, с което ЦИК се уведомява, че Общинската администрация на община - Марица е предоставила помещение, отговарящо на изискванията на закона в село Граф Игнатиево - сградата на кметството, ЦИК разрешава достъпа до запечатаното помещение, в което понастоящем се съхраняват изборните книжа и материали и преместването им в ново обособено помещение.

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА на ОИК - Марица, достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори на 23  и 30 октомври 2011 г.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината длъжностно лице от общинската администрация. След пренасянето на изборните книжа и материали новото помещение задължително се запечатва с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, от членовете на общинската избирателна комисия, присъствали при пренасянето на книжата.

За отварянето на помещението, пренасянето на книжата и запечатването на новото помещение се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.07.2012 в 09:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол