Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1917-ПВР/МИ
София, 09.07.2012

ОТНОСНО: прекратяване пълномощия на член на ОИК – Братя Даскалови, област Стара Загора

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-883/06.07.2012 г. от Христо Стоянов Стоянов - член на ОИК - Братя Даскалови, с което желае да бъде освободен от заеманата длъжност и да бъдат прекратени предсрочно пълномощията му по собствено желание.

Като констатира, че са налице изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Христо Стоянов Стоянов, ЕГН ..., като член на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора, и анулира издаденото му удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.07.2012 в 08:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол