Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1919-ПВР/МИ
София, 09.07.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Варна, област Варна, назначена с Решение № 396-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-878 от 07.06.2012 г., допълнено на 09.07.2012 г. от Иван Николаев Портних, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за прекратяване на пълномощията  по чл.25, ал. 1, т. 8 на председателя Иван Йорданов Лечев и назначаване за председател на ОИК - Варна  на Пламена Микова Маринова. Приложени са копие на пълномощно № КО-Г-029/28.06.2012г. за преупълномощаване на Иван Николаев Портних, препис-извлечение от акт за смърт № І-812 от 13.05.2012г.,  декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за висше образование и копие от личната карта на Пламена Микова Маринова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на правомощията на Иван Йорданов Лечев, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Варна, област Варна Пламена Микова Маринова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.07.2012 в 08:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол