Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 192-ЕП
София, 18.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА“ (БАСТА) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" (БАСТА), подписано от Мария Кунина в качеството й на представляващ партията, заведено под № 7 на 16 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите Мирослав Христофоров Найденов, Мария Николова Кунина, Силвия Венеславова Димова, Михаела Кирчова Алексиева, Надежда Христова Бацанова, Теодора Емилова Самарджиева, Зорница Павлова Алексиева, Георги Стоянов Корозов, Стефан Стоянов Борисов, Пенка Георгиева Чакалска, Мария Стоянова Драганска, Едуард Кероп Арсенян, Недялко Тенев Недялков и Емил Делчев Димитров.

Към заявлението са приложени следните документи:

- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 14 бр.;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 14 бр.;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 14 бр.

По преписката е представено писмо с изх. № 92-00-157 от 17.04.2014 г. от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на кандидатската листа на партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" (БАСТА) със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" (БАСТА) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България" на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

1. Мирослав Христофоров Найденов
2. Мария Николова Кунина
3. Силвия Венеславова Димова
4. Михаела Кирчова Алексиева
5. Надежда Христова Бацанова
6. Теодора Емилова Самарджиева
7. Зорница Павлова Алексиева
8. Георги Стоянов Хорозов
9. Стефан Стоянов Борисов
10. Пенка Георгиева Чакалска
11. Мария Стоянова Драганска
12. Едуард Кероп Арсенян
13. Недялко Тенев Недялков
14. Емил Делчев Димитров

издигнати и подредени в кандидатска листа от партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" (БАСТА).

2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.04.2014 в 22:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол