Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1923-ПВР/МИ
София, 16.07.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Карлово, област Пловдив, назначена с Решение № 216-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-882 от 05.07.2012 г., допълнено на 10.07.2012 г., от Пламен Василев Славов - упълномощен представител на ПП „БСП" за назначаване на Васил Василев Чардаклиев като член на ОИК-Карлово на мястото на Петя Иванова Иванова. Приложени са: заявление за освобождаване от Петя Иванова Иванова, декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за висше образование, копие от личната карта на Васил Василев Чардаклиев и копие от пълномощно на Пламен Славов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК-Карлово, област Пловдив, Петя Иванова Иванова, ЕГН ... и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА като член на ОИК-Карлово, област Пловдив, Васил Василев Чардаклиев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.07.2012 в 21:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол