Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 193-ПВР/МИ
София, 11.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Свищов, област Велико Търново, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Свищов, област Велико Търново, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-144 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Свищов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Свищов, област Велико Търново, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Свилен Димитров Пецов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Джунейт Сюлейман Ахмед

 

СЕКРЕТАР:

Ани Борисова Георгиева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Стефан Стефанов Вачков

 

 

Янита Русева Василева

 

 

Весела Тодорова Йончева

 

 

Антон Ненчев Антонов

 

 

Иван Ангелов Гецов

 

 

Соня Василева Кирилова

 

 

Пламен Славов Петров

 

 

Милка Гаврилова Томева

 

 

Теменуга Любенова Нейкова

 

 

Ширин Исмаилова Хасанбашева

 

 

Нели Антонова Неделчева-

Каменова

 

 

Емил Стоянов Стаматов

 

 

Тодор Илиев Кръстев

 

 

Милен Бориславов Илиев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.08.2011 в 22:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол