Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 195-ПВР/МИ
София, 11.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Камено, област Бургас, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Камено, област Бургас, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-129 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Камено.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Камено, област Бургас, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивайла Миткова Гаджерукова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Шенгюл Ешреф Ибрям

 

СЕКРЕТАР:

Анна Николова Мосинова-

Петкова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Христина Минчева Минчева

 

 

Румяна Славова Георгиева

 

 

Мартин Николов Странджански

 

 

Росица Георгиева Грозданова

 

 

Дафинка Пенчева Костова

 

 

Живко Бойков Бойчев

 

 

Таня Атанасова Атанасова

 

 

Пенка Маркова Урумова

 

 

Радослав Йорданов Радев

 

 

Еленка Адамова Денева

 

 

Господинка Желязкова Ганева

 

 

Руска Величкова Желева

 

 

Ваня Манолова Димитрова

 

 

Марияна Малчева Стоянова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 11.08.2011 в 22:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол